Napadi

Reč za život

1 minut čitanja
U novom broju časopisa Reč za život (Udruženje Život) govori se o akutnim hepatičnim porfirijama i problemima sa kojima se naši pacijenti susreću u toku komplikovanog dijagnostičkog procesa. Podizanje svesti…

Šta su porfirije i kako se razlikuju

5 minuta čitanja
Ukupno postoji sedam glavnih tipova porfirije koji se obično klasifikuju po vrsti bolesti koju uzrokuju. Postoje četiri „akutne“ porfirije: akutna intermitentna porfirija (AIP), porfirija variegata (VP), hereditarna koproporfirija (HC), veoma retka porfirija ALA dehidratazna deficijencija. Nazivaju se…