Uslovi korišćenja

Vaš pristup, kao i korišćenje veb-sajta boldizart.com (u daljem tekstu „sajt“) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja.

Ukoliko ne želite da prihvatate ove uslove korišćenja, molimo vas da napustite sajt.

Intelektualna svojina

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal i ostali materijal na ovom veb-sajtu (u daljem tekstu „sadržaj“), jesu autorsko pravo ili vlasništvo udruženja Nacionalno udruženje Porfirija Srbije (u daljem tekstu „Moja Porfirija“) ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Porfirija zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na sajtu.

Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvanim mrežama ili štampanje stranica sa sajta za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.

Dozvoljeno je krišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navodjenje sajta boldizart.com kao izvora podataka.

Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole Moja Porfirija-e.

Porfirija će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Informacije koje dobijamo od vas i njihova upotreba

Sajt ne sakuplja informacije o vašem ličnom identitetu.
Sajt zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

  • ime domena sa kog je pristupljeno sajtu,
  • datum, vreme i mesto odakle se pristupa sajtu,
  • URL adresa sa koje je kliknuto pristupljeno na link za pristup Sajtu,
  • podatke koji su neophodni za izradu redovnih statističkih analiza.

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bi izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.

Linkovi na druge sajtove

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Moja Porfirija. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Moja Porfirija ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Moja Porfirija ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Moja Porfirija nije odgovorana za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog sadržaja.

Promena Sajta bez prethodne najave

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Izmene ovih uslova korišćenja

Moja Porfirija zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku.